AANMELDPROCEDURE

Voor het aanmelden bij de Vrijmetselarij is een procedure van toepassing. Het is zowel voor u, als Kandidaat, als voor de Vrijmetselarij van groot belang om goed te onderzoeken of we bij elkaar passen. We gaan immers een verband aan voor de rest van ons leven. Vandaar dat de aanmelding een aantal kennismakingsstappen kent.

Stappen ter kennismaking

De stappen van kennismaking zijn "vrij" naar keuze van de Kandidaat en van de Loge. Kennismaking met de vrijmetselarij in het algemeen en De Gooische Broederschap in het bijzonder kan als volgt plaatsvinden:

Vervolgstappen ter aanmelding

Als u na de wederzijdse kennismaking volgende stappen wilt zetten, is het begin van de verdere procedure als volgt:

  • Aanmeldformulier indienen
  • Kennismakingsgesprek met de voorzitter
  • Kennismakingsgesprek met de commissie van aanmelding

Deze vervolgstappen en de daarop volgende procedure waarbij het Grootoosten der Nederlanden (landelijke organisatie van Vrijmetselaren) is betrokken duurt normaal gesproken tussen de 5 en 8 maanden.

Dus enig geduld is noodzakelijk :-)

Neem voor een eerste stap contact op met de voorlichter; Henk Mreijen, op 0651-21 81 62.