Frontpage Hero

1895 men

Maak een afspraak: 0651-21 81 62

Een groep vrijmetselaren uit Bussum en Hilversum kwam in 1892 bijeen om gezamelijk een vereniging te stichten. Zij noemdem zich "De Gooische Broederschap". Vier jaar later zou een aanvraag worden ingediend om een zelfstandige loge te kunnen zijn. De rest is geschiedenis. De oudste loge van het Gooi bestaat nog steeds, en koestert alle maçonnieke tradities.


1895 Tessle House

7

9

11

Kubieke steenGEDENKEN: BROEDER BRAM KEIZER EN ZIJN GEZIN.

Op 3 mei 2022 zijn er door Hans Roos van de stichting "Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek" struikelstenen geplaatst bij het laatste adres van de familie Keizer, op de  Irisstraat 75 te Hilversum.
Broeder Redenaar, Broeder 1e Opziener en de Achtbare Meester van zijn Loge waren hierbij aanwezig. Zij leerden daar, dat niets zomaar gebeurt. Middels een "ariërverklaring" werden Joodse mensen buiten het maatschappelijk leven geplaatst. Langzaam werd hen het leven onmogelijk gemaakt. Verhuizen naar een Joodse wijk in Amsterdam lag dan voor de hand. We weten niet of de familie hiertoe is geadviseerd, of dat zij gedwongen werden om naar Amsterdam te verhuizen. De loge was verboden, en het gebouw was geconfisceerd. Wat wel duidelijk werd, is dat het proces van marginalisering er één is van geleidelijkheid, met veel ogenschijnlijk kleine stapjes. Opdat wij niet vergeten.


Stenen

12

14

5