Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, 
welke zich openbaart in een voortdurend streven
naar ontwikkeling
van al die eigenschappen van geest en gemoed,
die de mens
en de mensheid kunnen opvoeren
naar een hoger geestelijk en zedelijk peil.

Zij vindt haar toepassing
in de beoefening van de hoogste levenskunst.


IN MEMORIAM: BROEDER BRAM KEIZER EN ZIJN GEZIN.

Kubieke steenOp 3 mei 2022 zijn er door Hans Roos van de stichting "Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek" struikelstenen geplaatst bij het laatste adres van de familie Keizer, op de  Irisstraat 75 te Hilversum.
Broeder Redenaar, Broeder 1e Opziener en de Achtbare Meester van zijn Loge waren bij dit moment aanwezig. Zij leerden daar, dat niets van het ene moment op het andere gebeurt. Middels een ariërverklaring werd Joodse mensen het leven onmogelijk gemaakt. Zij werden buiten het maatschappelijk leven geplaatst. Te verhuizen naar een Joodse wijk in Amsterdam, lag vervolgens voor de hand. Niet bekend is, of zij hiertoe zijn geadviseerd, of dat de familie gedwongen is te verhuizen. Wat duidelijk is, is dat het proces van marginalisering er één was van geleidelijkheid, met vele ogenschijnlijk kleine stapjes.

Stenen