Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, 
welke zich openbaart in een voortdurend streven
naar ontwikkeling
van al die eigenschappen van geest en gemoed,
die de mens
en de mensheid kunnen opvoeren
naar een hoger geestelijk en zedelijk peil.

Zij vindt haar toepassing
in de beoefening van de hoogste levenskunst.


IN MEMORIAM: BROEDER BRAM KEIZER EN ZIJN GEZIN.

Kubieke steenOp 3 mei 2022 zijn er door Hans Roos van de stichting "Instandhouding Joods Erfgoed Gooi en Vechtstreek" struikelstenen geplaatst bij het laatste adres van de familie Keizer, op de  Irisstraat 75 te Hilversum.
Broeder Redenaar, Broeder 1e Opziener en de Achtbare Meester van zijn Loge waren bij dit moment aanwezig. Zij leerden daar, dat niets van het ene op het andere moment gebeurt. Het was middels een ariërverklaring dat Joodse mensen buiten het maatschappelijk leven werden geplaatst. Meer en meer werd hen het leven onmogelijk gemaakt. Te verhuizen naar een Joodse wijk in Amsterdam, lag dan voor de hand. Niet bekend is of de familie hiertoe is geadviseerd, of dat zij gedwongen zijn om naar Amsterdam te verhuizen. Wat duidelijk werd, is dat het proces van marginalisering er altijd één van geleidelijkheid is, met vele, ogenschijnlijk kleine stapjes.


Stenen