Vrijmetselarij in het Gooi

"De Gooische Broederschap" was de eerste loge die in het Gooi werd opgericht. Het zou echter niet bij één loge blijven. Vaak wanneer een loge te groot wordt en de onderlinge banden daardoor wat minder, wordt door een aantal broeders het plan opgevat om een nieuwe loge te stichten. Ook ontstaat een dergelijke gedachte wanneer een deel van de broeders in een andere plaats woont en daar dan "voor zichzelf wil beginnen".In 1919 werd zo in Bussum de loge "In Vrijheid Een" opgericht. De naam geeft wel aan dat de vrijheidszin van "De Gooische Broederschap" in deze naam bewaard is gebleven.  In 1932 werd opnieuw uit de "De Gooische Broederschap" een nieuwe loge gesticht in Baarn onder de naam "Eemland". In 1949 nam een tiental broeders het initiatief om  een tweede loge in Hilversum te stichten. Hoewel niet van harte wilde het bestuur van "De Gooische Broederschap" daaraan uiteindelijk wel meewerken. Maar het had nog heel wat voeten in de aarde om allerlei zaken te regelen, zoals de financiën en het gebruik van het logegebouw. Toen alles rond was, werd op 27 november 1950 de nieuwe loge "Opgang" geïnstalleerd. Van "De Gooische Broederschap" lieten 22 broeders zich overschrijven naar de nieuwe loge.De Vrijmetselarij groeide en bloeide in het Gooi. In 1956 werd in Naarden een nieuwe loge opgericht onder de naam "Jan Amos Comenius". In Hilversum werd in 1964 zelfs een derde loge "Wolfgang Amadeus Mozart" gesticht. Wederom liet een aantal leden van "De Gooische Broederschap"  en van "Opgang" zich overschrijven naar de nieuwe loge. Deze loge zette de vrijzinnige traditie van het Gooi voort middels een eigen interpretatie van de ritualen. 
In 1976 werd in Huizen een loge opgericht met als naam "Scharende Broeders". 
Vanuit leden van met name de loges in Huizen en Bussum werd later het initiatief genomen om een loge te vestigen in het snel groeiende Almere. Op 21 oktober 1995 werd daar de loge "Herrezen Land" geïnstalleerd.