Vrijmetselarij in het Gooi

"De Gooische Broederschap" was de eerste loge die in het Gooi werd gesticht. Het zou echter niet bij een loge blijven. Vaak, met name wanneer een loge groot wordt en de band daardoor wat minder, wordt door een aantal broederss het plan opgevat om een nieuwe loge te stichten. Ook ontstaan dergelijke gedachten wanneer een deel van de broeders van een grote loge in een andere plaats woont en daar dan "voor zichzelf wil beginnen".In 1919 werd te Bussum de loge "In Vrijheid Een" uit broeders der Gooische Broederschap gesticht. De naam geeft wel aan dat de vrijheidszin van "De Gooische Broederschap" daar is bewaard.  In 1932 werd opnieuw uit de broeders van "De Gooische Broederschap" een nieuwe loge gesticht en wel te Baarn onder de naam "Eemland". In 1949 nam een tiental broeders het initiatief om te komen tot een tweede loge in Hilversum. Hoewel niet van harte wilde het bestuur van "De Gooische Broederschap" daaraan uiteindelijk wel meewerken. Het had nog heel wat voeten in de aarde om allerlei zaken te regelen, zoals financiën en het gebruik van het logegebouw. Uiteindelijk kwam alles in orde en werd op 27 november 1950 de nieuwe loge "Opgang" geïnstalleerd. Van "De Gooische Broederschap" lieten 22 broeders zich overschrijven naar de nieuwe loge.De Vrijmetselarij groeide en bloeide te Hilversum en Bussum. In 1956 werd te Naarden een nieuwe loge opgericht onder de naam "Jan Amos Comenius". In Hilversum werd zelfs een derde loge gesticht: de loge "Wolfgang Amadeus Mozart". Wederom liet een aantal leden van "De Gooische Broederschap"  (en van "Opgang") zich overschrijven naar de nieuwe loge. Deze loge zet de vrijzinnige traditie van het Gooi voort via een eigen interpretatie van de ritualen.
In 1976 werd in Huizen een loge opgericht onder de naam "Scharende Broeders".
Vanuit de leden van name de loges in Huizen en Bussum werd enige jaren geleden het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een nieuwe loge in het snel groeiende Almere. Op 21 oktober 1995 werd daar de loge "Herrezen Land" geïnstalleerd.