ANBI Status Information

Loge De Gooische Broederschap heeft een ANBI status.                         

Op deze pagina treft u alle informatie hieromtrent aan.                

Kamer van Koophandel: 40516330, te Almere                                           

RSIN Registratie: 806898148
                                                                              
Vereniging Voorzitter:  N. Franken
Vereniging Secretaris:  R. van Keulen
Vereniging Penningmeester:  W. Kok

Het doel van de vereniging kunt u vinden op onze Orde website
De actuele baten en lasten van de loge kunt u hier vinden