Avond voor belangstellenden

in najaar 2019

Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, 
welke zich openbaart in een voortdurend streven naar ontwikkeling
van al die eigenschappen van geest en gemoed, die de mens
en de mensheid kunnen opvoeren naar een hoger geestelijk en zedelijk peil.
Zij vindt haar toepassing in de beoefening van de hoogste levenskunst.

. . -

Vrijmetselaarsloge De Gooische Broederschap no. 86 te Hilversum