De eerstkomende Avond voor Belangstellenden zal plaats vinden op
2 april 2020 om 20:00 in het logegebouw aan de Oude Enghweg 19.Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, 
welke zich openbaart in een voortdurend streven
naar ontwikkeling
van al die eigenschappen van geest en gemoed,
die de mens
en de mensheid kunnen opvoeren
naar een hoger geestelijk en zedelijk peil.

Zij vindt haar toepassing
in de beoefening van de hoogste levenskunst.